ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΡΑΚΑΣ

Οδοντίατρος: αντικατάσταση προσθίων άνω σε ενήλικη γυναίκα λόγω κατάγματος πορσελάνης

Αντικατάσταση προσθίων άνω σε ενήλικη γυναίκα λόγω κατάγματος πορσελάνης

Ράπτης Σπύρος Χειρουργός Οδοντίατρος Γέρακας Αττική Αντικατάσταση προσθίων άνω σε ενήλικη γυναίκα λόγω κατάγματος πορσελάνης

 

Κάταγμα πορσελάνης σε άνω πρόσθια σε ενήλικη γυναίκα

Ράπτης Σπύρος Χειρουργός Οδοντίατρος Γέρακας Αττική Κάταγμα πορσελάνης σε άνω πρόσθια σε ενήλικη γυναίκα

 

Τοποθέτηση ολοκεραμικής αποκατάστασης άνω προσθίων σε γυναίκα ενήλικα

Ράπτης Σπύρος Χειρουργός Οδοντίατρος Γέρακας Αττική Τοποθέτηση ολοκεραμικής αποκατάστασης άνω προσθίων σε γυναίκα ενήλικα

 

Ράπτης Σπύρος Χειρουργός Οδοντίατρος Γέρακας Αττική